รูปภาพ Lamboghini

images (3)images (2)images (5)imagesimages (4)

Advertisements

คำนำ

                                                                                                                                                   คำนำ

images

ลัมโบกินี  เป็น     ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ

ประวัติผู้จัดทำ

 

ผู้จัดทำบล็อก

เด็กหญิง ธัญญาเรศ  คืดนอก

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นำเสนอ

คุณครู ฉวีวรรณ   หอธรรมกุล

โรงเรียนบ้านลาดวิถี

ชื่อเล่นชื่อ   หญิง

เกิดวันที่ 6   มีนาคม 2542
นับถือ ศาสนาพุทธอายุ 14

กรุ๊ปเลือด O

คติประจำใจ     ทำให้ดีที่สุด  เพื่อวันข้างหน้า

เป็นคนที่รับประทานอาหารง่าย   แต่อาหารโปรด  คือ   ผัอกระเพรา  หมู

สีที่ชอบ   สีบานเย็น สีเเขียวอ่อน

ผู้จัดทำ